Artikel remaja dan sastra indonesia

Contoh Surat Kuasa Lengkap Terbaru 2016

Artikel Terbaru:

  Contoh surat kuasa - Yang dimaksud dengan surat kuasa adalah surat yang berisi persetujuan dari pemberi kuasa untuk melimpahkan sebuah wewenang yang tertera dalam surat kepada pemegang surat kuasa. Aplikasi surat kuasa ini ada bermacam-macam dan paling sering dipakai dalam aktifitas perniagaan.


  Untuk anda yang belum terbiasa membuat surat kuasa sendiri, berikut ini adalah beberapa contoh surat kuasa yang bisa menjadi referensi untuk anda sekalian.

  SURAT KUASA PENGAMBILAN GAJI


  Yang bertanda tangan di bawah ini :
  Nama :
  Tempat/Tgl. Lahir :
  Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
  Alamat :

  Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
  yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu
  saya memberikan kuasa kepada :
  Nama :
  Tempat/Tgl. Lahir :
  Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
  Alamat :

  Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
  ……………………………., 2010


  .Penerima Kuasa Matere Rp6.000,-

  (Nama Pemberi Kuasa)                                                    ( Nama penerima Kuasa)


  SURAT KUASA UNTUK MENJUAL TANAH


  Yang bertandatangan di bawah ini:

  Nama                           :  Tika Lestari
  Tempat/tanggal lahir      : Jakarta, 5 Februari 1976
  Pekerjaan                     : Ibu Rumah Tangga       
  Alamat                         :  Jl. Kali Pasir Ujung No. 87
                                         Ungaran – Semarang
                                         Jawa Tengah       

  Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

  Nama                           : Slamet Raharjo          
  Tempat/tanggal lahir      : Semarang, 8 April 1971
  Pekerjaan                     :  Karyawan PT. Boga Sejati 
  Alamat                         : Jl. Cempaka Warna RT. 009/RW.004
                                         Cempaka Putih Tengah
                                         Jakarta Pusat
           
  Untuk menjual tanah kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 Seluas 500 m2 ( lima ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur .
  Demikianlah surat kuasa ini saya buat.

  Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


  (Tika Lestari)                                                                            (Slamet Raharjo)


  SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB


  Yang bertandatangan di bawah ini:

  Nama                           : Panji Laksono
  Tempat/tanggal lahir      : Palembang, 9 Mei 1977
  Pekerjaan                     : Komisaris PT. Tiara Cipta         
  Alamat                         :  Jl. Kayu Putih Blok A No. 34
                                         Komp Pulo Mas Jaya
                                         Jakarta Timur
       
  Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
  Nama                           : Budianto     
  Tempat/tanggal lahir      : Jakarta, 2 Februari 1983
  Pekerjaan                     :  Karyawan PT. Tiara Cipta
  Alamat                         : Jl. Kampung Melayu Kecil
                                        RT. 009/Rw. 008 No. 9A
                                        Kampung Melayu
                                        Jakarta Timur
                 
  Untuk mengambil BPKB dengan nomor polisi B 9898 WA tahun 2007.
  Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

  Mengetahui
  Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


  (Panji Lakson)                                                                          (Budianto)


  SURAT KUASA PENGAMBILAN UANG


  Yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama                           : Puji Astuti
  Alamat                         : Jl. Buah Batu No. 5
                                        Terusan Buah Batu
                                        Bandung- Jawa Barat

  Bermaksud memberikan kuasa kepada:

  Nama                           : Retna Handayani
  Alamat                         : Jl. Purimas Indah
                                        Blok F No. 90
                                        Bandung- Jawa Barat

  Untuk mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) cabang Purimas Indah.
  Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

  Bandung, 4 Juni 2010

  Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


  (Puji Astuti)                                                                              (Retna Handayani)


  SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG


  No. __________________


      Yang bertanda tangan di bawah ini:
  Nama         :
  Jabatan       :
  Alamat        :

      Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
  Nama        :
  Jabatan      :
  Alamat       :

      Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.


  _______,  ___  _______ 2010
  Yang diberi kuasa                                                              Yang memberi kuasa


  …………………                                                                  ……………………


  artikel terkait :
  contoh surat pengunduran diri
  contoh surat lamaran kerja
  contoh cv

  Contoh Surat Kuasa Lengkap Terbaru 2016 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: dombiza bp